PROJECTMANNENKOOR & HAMMAÄLOTH

22 juni 2024 | 19.30 uur

Eben-Haëzerkerk te Alblasserdam

Project Mannenkoor Alblasserdam o.l.v. Arie van der Vlist

Chr. Gem. Koor “Hammaäloth” o.l.v. Arie van der Vlist

Jan Rozendaal, orgel

Toegang vrij | Collecte t.b.v. JBGG (actie: Bijbel Binnen Bereik)