Koren

Arie is verbonden aan de volgende koren:

Daarnaast werkt Arie op uitnodiging regelmatig mee aan uitvoeringen/CD-opnamen van andere koren zoals: