Bovenstem

Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel is in september 2001 opgericht. De vereniging is begonnen met minder dan 10 leden en in korte tijd uitgegroeid tot boven de 100 leden. Maandelijks wordt er door deze enthousiaste bovenstemzangers gerepeteerd o.l.v. Arie van der Vlist. De repetities worden eenmaal per maand gehouden op vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de kerk aan de Abelenlaan 41 van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouderkerk aan den IJssel.

Met deze ‘bovenstemgroep’ worden verschillende Psalmzangavonden belegd t.b.v. het goede doel. Het kenmerkende van onze vereniging is dat er tijdens deze zangavonden gezongen wordt rond een bepaald thema. Dit ervaren de leden en de bezoekers als een meerwaarde. We zingen normaliter uit de Psalmberijming van 1773. Een enkele keer zingen we uit de berijming van Datheen (1566), Revius (1640) of van ds. C.J. Meeuse (2011). Op onze vereniging wordt ook aandacht besteed aan de ‘onbekende’ Psalmen. Wij zingen bovenstembewerkingen van Henriëtte de Bat-van Maelsaeke, Arie van der Vlist en de Genemuider Bovenstem.

’t Betaamt ons, psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn, en harten treffen.

Psalm 147: 1 (berijmd)

Meer informatie: www.bovenstemouderkerk.nl . Daar kunt u ook contact met ons opnemen i.v.m. Psalmzangavonden. Wij verlenen uitsluitend medewerking samen met onze vaste begeleider en repetitor Arie van der Vlist.

Volg ons op Facebook:  www.facebook.com/bovenstemouderkerk